• Thông dụng

  Động từ

  To give some handicap
  chấp bạn mười mét trong cuộc chạy thi 100 mét vẫn thắng
  to win a 100-meter race though having given ones opponent a 10-meter handicap
  To defy
  một người chấp ba người
  one man defies three
  chấp mọi khó khăn
  to defy all difficulties
  To accept, to grant
  chấp đơn
  to accept (grant) a request
  To resent, to have a grudge against
  lỡ lời chấp làm
  it was a slip of his tongue, dont have a grudge against him
  chấp làm lời nói của trẻ con
  not to resent childrens words

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X