• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  tempering air

  Giải thích VN: Không khí lạnh thì được đưa trực tiếp vào dòng khí nóng để điều chỉnh nhiệt [[độ. ]]

  Giải thích EN: Cooler air that is directed into a hot air stream in order to moderate its temperature.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X