• Đo lường & điều khiển

  Nghĩa chuyên ngành

  noninteracting control

  Giải thích VN: Trong một hệ thống đầu vào bội số/đầu ra bội số, điều khiển phản hồi trong đó mỗi đầu vào ảnh hưởng tới chỉ một đầu [[ra. ]]

  Giải thích EN: In a multiple-input/multiple-output system, feedback control in which each input affects only one output.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X