• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  ounter (in shop)
  place where things are sold
  point of sale (POS)
  point-of-sale
  chuyển tiền điện tử điểm bán hàng
  electronic fund transfer at point of sale
  màn hình điểm bán hàng
  point of sale display (posdisplay)
  màn hình điểm bán
  POS display (pointof sale display)
  sự chuyển tiền điện tử điểm bán hàng
  electronic funds transfer at point of sale (EFTPOS)
  sự chuyển tiền điện tử tại điểm bán
  EFTPOS (electronicfunds transfer at point of sale)
  điểm bán hàng
  POS (pointof sale)
  điểm bán hàng điện tử
  Electronic Point Of Sale (EPOS)
  điểm bán hàng điện tử
  electronic point-of-sale (EPS)
  điểm bán hàng điện tử
  ESP (electronicpoint-of-sale)
  salesfloor

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  point of sale
  quảng cáo tại điểm bán
  point of sale advertising
  đầu cuối điểm bán
  point-of-sale terminals
  điểm bán hàng bằng điện tử
  electronic point of sale

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X