• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  forged rafter nail
  wrought nail
  crest

  Giải thích VN: Phần đỉnh hoặc phần trên, công dụng cụ thể bao gồm: đỉnh của vít [[ren. ]]

  Giải thích EN: The top or upper part; specific uses include: the top of a screw thread..

  khe hở đỉnh ren
  crest clearance
  sự hớt đỉnh ren
  crest truncation
  crest of thread
  ridge
  thread crest
  thread ridge

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X