• Thông dụng

  Danh từ

  Fantastic hope, fantastic wish
  không nên ảo vọng giành độc lập tự do bằng phương pháp hoà bình
  one should nurture no fantastic hope to achieve independence and freedom by peaceful means

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X