• Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  literature
  ấn phẩm quảng cáo (tờ quảng cáo, tập sách mỏng)
  promotional literature
  ấn phẩm quảng cáo chào hàng
  sales literature

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X