• Thông dụng

  Danh từ
  land holding (of vassal or nobleman)
  small settlement at newly-reclaimed site
  hamlet

  Động từ

  To hatch, to brood, to sit, to incubate
  mái ấp
  a sitting hen
  ấp trứng bằng máy
  to hatch eggs with an incubator
  To embrace, to hug
  Núi ấp ôm mây mây ấp núi Lòng sông gương sáng bụi không mờ
  Mountains hug clouds, clouds embrace mountains The river glitters like a looking-glass clear of dust

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  farm
  farmstead
  incubation

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  brood

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X