• Thông dụng

  Tính từ

  Labouring, ploughing, plodding
  xe ậm ạch lên dốc
  the cart laboured up the slope
  công việc làm cứ ậm ạch mãi
  the job keeps plodding on

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X