• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  house sewer

  Giải thích VN: Ống ngang phụ thêm bên ngoài của ống thoát nước của một ngôi nhà để nối ống thoát nước với ống cống công [[cộng. ]]

  Giải thích EN: The exterior horizontal extension of a house drain connecting it to the public sewer.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X