• Vật lý

    microphone

    Giải thích VN: Bộ phận đổi âm thanh thành tín hiệu điện âm tần.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X