• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  diagonal tension

  Giải thích VN: Lực kéo chủ yếu cho một tông dự ứng lực, kết quả của các lực kéo ngang dịch chuyển [[dcọ. ]]

  Giải thích EN: The primary tensile stress for reinforced or prestressed concrete, resulting from horizontal tension and vertical shear.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X