• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  post-tensioning

  Giải thích VN: Việc áp dụng một tải trọng vào các dây ứng suất trong cấu trúc tông ứng [[suất. ]]

  Giải thích EN: The application of a load to prestressed wires in a prestressed concrete structure.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X