• Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  ADS

  Giải thích VN: 1. Arc Digitizing System - Hệ thống số hóa đường. hệ thống số hóa biên tập đơn giản, được dùng để thêm đường điểm nhãn vào một lớp đối [[tượng.; ]] 2. Là một lệnh tại Arc: lời nhắc bắt đầu một ADS session.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X