• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  brown acid

  Giải thích VN: Sulfonate dầu thể hòa tan được tìm thấy sau khi các sản phẩm dầu được xử với axít sunfua [[ríc. ]]

  Giải thích EN: Oil-soluble petroleum sulfonate found in sludge after petroleum products are treated with sulfuric acid.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X