• Y học

  Nghĩa chuyên ngành

  albuminuria
  anbumin niệu bất thường
  accidental albuminuria
  anbumin niệu chu kỳ
  cyclic albuminuria
  anbumin niệu chức năng
  functional albuminuria
  anbumin niệu do bệnh máu
  hematogenous albuminuria
  anbumin niệu do sờ nắn thận
  palpatory albuminuria
  anbumin niệu do ưỡn lưng
  iordotic albuminuria
  anbumin niệu giả
  false albuminuria
  anbumin niệu hậu thận
  post renal albuminuria
  anbumin niệu hỗn hợp
  mixed albuminuria
  anbumin niệu sốt
  febrile albuminuria
  anbumin niệu tiền thận
  prerenal albuminuria
  anbumin niệu căn
  essential albuminuria

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X