• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  acetylene
  cắt bằng axetilen
  acetylene cutting
  hình axetilen
  acetylene cylinder
  muội axetilen
  acetylene black
  sự hàn bằng axetilen
  acetylene welding
  sự thắp sáng bằng axetilen
  acetylene lighting
  acetylene

  Giải thích VN: Khí đá, hơi đá, công thức [[C2H2. ]]

  cắt bằng axetilen
  acetylene cutting
  hình axetilen
  acetylene cylinder
  muội axetilen
  acetylene black
  sự hàn bằng axetilen
  acetylene welding
  sự thắp sáng bằng axetilen
  acetylene lighting

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X