• Giao thông & vận tải

  Nghĩa chuyên ngành

  weather report
  báo cáo thời tiết cho cất cánh
  weather report for takeoff
  báo cáo thời tiết cho hạ cánh
  weather report for landing

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X