• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  Engler flask

  Giải thích VN: Một bình khối lượng tiêu chuẩn tương đương với 1000 mili lít sử dụng trong thử nghiệm cách chưng cất [[Engler. ]]

  Giải thích EN: A standardized, 100-milliliter volume flask used in the Engler distillation test.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X