• Thông dụng

  Tính từ

  Calm, cool-headed
  trước khó khăn vẫn bình tâm
  to remain calm in front of difficulties
  hãy bình tâm suy xét lại hành động của mình
  to reexamine ones action with a cool head

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X