• Thông dụng

  To give up, to reckon oneself unable
  tưởng đành tay nhưng cuối cùng vẫn làm được
  he thought he'd have to give up, but in the end he was able to get it done
  My hands are tied
  Simply futile! Utterly futile!

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X