• Thông dụng

  Tính từ.

  Aimless
  ý nghĩ bông lông
  aimless thoughts
  để chơi bông lông
  to go about aimlessly, to wander
  bông lông ba la bông lông bang lang
  absolutely aimless

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X