• Thông dụng

  Danh từ

  Amulet, charm
  cổ đeo bùa
  to wear an amulet round one's neck
  Bùa yêu ăn phải dạ càng ngẩn ngơ
  put under a charm, one's heart is all the more distracted
  bùa hộ mệnh bùa hộ thân bùa cứu mạng
  a life-preserving amulet

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X