• Thông dụng

  Tính từ

  Muddy, slushy
  đường bùn lầy
  muddy roads
  bùn lầy nước đọng
  mud and puddles, squalor
  sau cách mạng cảnh bùn lầy nước đọng đã bị đẩy lùi về vãng
  after the revolution, scenes of squalor are things of the past

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  boggy
  marshy
  muddy
  slushy
  swampy

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X