• Thông dụng

  Step backwards.
  lùi hai bước rồi tiến lên ba bước
  To Step backwards two steps.
  Turn back.
  đang đi người gọi lại lùi
  To turn back one one's way when called to.
  Put off, postpone.
  Ngày khai giảng lùi lại vài hôm
  The begining of teem was postponed a few days.
  Cuộc hợp lùi lại ngày hôm sau
  The meeting was put off until the next day.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  back
  back-run
  retrograde
  go out

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X