• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  liquid mud
  liquid sludge
  liquid slurry
  slime

  Giải thích VN: Lớp dính nhầy, giống như mủ của vật liệu công [[nghiệp. ]]

  Giải thích EN: A similar moist, sticky layer of industrial material..

  sludge
  sludge water
  slurry

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  slush

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X