• Thông dụng

  Động từ

  To wage a pen war, to engage in a polemic
  bút chiến với các học giả sản
  to wage a pen war with capitalist scholars, to engage in a polemic with capitalist scholars
  bài viết theo lối bút chiến
  an article written in the polemical style

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X