• Điện tử & viễn thông

  Nghĩa chuyên ngành

  write tape

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  record chart
  record tape
  trace

  Giải thích VN: cuộn băng được ghi bằng máy thiết bị [[ghi. ]]

  Giải thích EN: A record made by an instrument's recording element..

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  recording tape

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X