• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  tie-down diagram

  Giải thích VN: bản vẽ dùng để tả phương pháp bảo vệ một vật trong [[xe. ]]

  Giải thích EN: A drawing that prescribes the method of securing an object to a particular vehicle.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X