• Thông dụng

  Tính từ

  Swell
  anh mặc cái áo này trông bảnh quá
  you look swell in that shirt!
  diện thật bảnh
  to wear very swell clothes
  ăn mặc trông bảnh ra dáng
  how swell does he look in these clothes!

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X