• Thông dụng

  Động từ

  To see the cloven hoof of, to know the ulterior motive of
  kẻ gian bị bắt thóp đã phải khai ra cả
  the criminal had to confess everything because his ulterior motive was known (because his cloven hoof was seen)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X