• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  mechanical lift dock

  Giải thích VN: Bến tàu cạn nơi tàu lớn được đặt lên giàn giữ tàu được nâng lên khỏi mặt nước theo trục thẳng [[đứng. ]]

  Giải thích EN: A drydock in which a vessel is positioned on a cradle and lifted vertically out of the water.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X