• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  cistern
  hot water tank
  pond
  bể chứa nước thải
  stabilization pond
  bể chứa nước xả
  storage pond
  reservoir
  bể chứa nước trong
  clear-water reservoir
  bể chứa nước trong năm
  annual storage reservoir
  bể chứa nước điều hòa
  equalizing reservoir
  tuổi thọ bể chứa nước
  life of reservoir
  storage reservoir
  bể chứa nước trong năm
  annual storage reservoir
  Tank, Water
  water reservoir
  bể chứa nước trong
  clear-water reservoir
  water storage basin
  water tank
  bể chứa nước mưa
  storm water tank
  bể chứa nước ngọt
  fresh water tank
  bể chứa nước nóng
  hot water tank
  watering basin

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  reservoir
  bể chứa nước rửa
  scouring reservoir
  bể chứa nước sạch
  scouring reservoir

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X