• Cơ khí & công trình

  Nghĩa chuyên ngành

  hard-laid

  Giải thích VN: Liên quan tới một dây thừng với sợi của xoắn một góc tương đối lớn so với lõi, thông thường [[45°. ]]

  Giải thích EN: Of or relating to a rope with its strands twisted at a relatively large angle to its axis, generally at 45°.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X