• Đo lường & điều khiển

  Nghĩa chuyên ngành

  integral-mode controller

  Giải thích VN: Bộ điều khiển dấu hiệu kiểm soát tỷ lệ với tất cả báo hiệu [[lỗi. ]]

  Giải thích EN: A controller in which the control signal is proportional to the integral of the error signal.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X