• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  ultimate set

  Giải thích VN: Tỷ số của độ dài một mẫu thử trước khi kiểm tra độ dài của khi bị nứt gãy, được biểu thị bằng tỷ số phần [[trăm. ]]

  Giải thích EN: The ratio of the length of a specimen prior to testing to its length at the moment of fracture, expressed as a percentage.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X