• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  depentanizer

  Giải thích VN: Môt ống phân đoạn để loại bỏ pentane các phân đoạn nhẹ ra khỏi hỗn hợp [[hydrocarbon. ]]

  Giải thích EN: A fractionating column to remove pentane and lighter fractions from hydrocarbon mixtures.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X