• Thông dụng

  Tính từ

  Ingenuous
  con người bộc tuệch
  an ingenuous person
  ăn nói bộc tuệch
  to be ingenuous in one's words
  bộc tuệch bộc toạc
  very ingenuous
  tính ngay thẳng bộc tuệch bộc toạc chẳng để ý giận ai lâu
  ��to be straight forward and very ingenuous and never be cross with anyone long

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X