• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  banquette
  bench
  berm

  Giải thích VN: Một đất dựa vào tường nhà để tăng độ vững chắc hoặc để cách ly với bên [[ngoài. ]]

  Giải thích EN: A mound of earth placed against a building wall for stabilization or insulation.

  earth bank

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X