• Thông dụng

  Danh từ.

  Shore and port, coast, limit of big lakes (rivers...) and main land
  thuyền đi mãi vẫn không thấy đâu bờ bến
  the boat sailed on, but neither port nor land was seen
  không bờ bến bờ bến
  limitless, boundless, immense
  tình thương không bờ bến
  boundless love
  sự hy sinh không bờ bến
  an immense sacrifice

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X