• Thông dụng

  Tính từ

  Frayed
  chiếc áo bợt đi vai
  the old jacket frayed on the shoulders
  Faded
  cờ bợt màu
  a faded flag
  Pale
  nước da bợt
  a pale complexion
  trắng bợt
  pale white
  mặt xanh bợt
  a pale face

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X