• Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  trey

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  three-point
  bài toán ba điểm
  three-point problem
  dây an toàn ba điểm
  three-point seatbelt
  giá ba điểm
  three-point support
  lunét đỡ ba điểm cố định
  stationary three-point stay
  mẫu thử uốn ba điểm
  three-point bending specimen
  sự tiếp đất ba điểm
  three-point landing
  sự uốn ba điểm
  three-point bending
  đai an toàn ba điểm
  three-point seat belt
  đường cong ba điểm
  three-point curve

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X