• Thông dụng

  Tính từ

  Nonsensical, senseless
  câu chuyện ba láp
  nonsensical talk
  cái gọi bản dịch này thì hoàn toàn ba láp
  this so-called translation is quite nonsensical
  nói ba láp
  to talk nonsense

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X