• Thông dụng

  Tính từ

  Idle, worthless, meaningless, trashy
  ăn nói ba lăng nhăng
  to indulge in idle talk
  học đòi những thói ba lăng nhăng
  to imitate the worthless ways
  đừng đọc mấy quyển tiểu thuyết ba lăng nhăng nữa
  stop reading the trashy novels!

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X