• Thông dụng

  Tính từ

  Generous, magnanimous
  lòng rộng như biển cả bao dung cảm hoá tất cả mọi người
  an immensely kind and generous heart, capable of elevating everyone
  tính bao dung
  generosity, magnanimity

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X