• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  flash vaporization

  Giải thích VN: Sự bay hơi nhanh đạt được khi cho chất lỏng qua một nguồn [[nhiệt. ]]

  Giải thích EN: The fast vaporization obtained by passing a liquid through a heat source..

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X