• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  blast burner

  Giải thích VN: Buồng đốt trong đó dòng ôxi nén hay khí nhiên liệu cho khí phát [[sáng. ]]

  Giải thích EN: A burner in which a continuous flow of pressurized oxygen or air fuels the illuminating gas.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X