• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  damp-proof
  moisture proofing

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  insulating glass
  kính cách âm
  sound insulating glass
  noise abatement wall
  noise insulation
  kính cách âm
  noise insulation glass
  sound isolation
  sound-proof
  bản thớ cách âm
  sound-proof fiber board
  kết cấu cách âm
  sound-proof construction
  phòng thử cách âm
  sound proof test room

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X