• Thông dụng

  (thông tục) Cumbersome, cumbrous.
  Bạn không nên mang theo những hành cách rách này
  You had better not bring along these cumbrous pieces of luggage.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X