• Thông dụng

  Động từ

  To be a stickler for, to be finical about
  câu nệ những điều tiểu tiết
  to be a stickler for details
  quá câu nệ về câu văn
  to be too finical about style
  To stand on ceremony, to have scruples
  chỗ thân tình với nhau đừng câu nệ
  between good friends, don't stand on ceremony

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  ceremonious

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X